Elmi-tədqiqat

Elmi-tədqiqat departamenti, əl-Mustafa Beynəlxalq Universitetinin strateji hədəflərinin və elmi-tədqiqata əsaslanan təhsil sisteminin icrası üçün müxtəlif elmi-tədqiqat proqramlarını icra edir.

Virtual Quran Şəhəri

Qurani-kərim virtual şəhəri "Qurani-kərim virtual şəhəri" saytı, Qurani-kərimin elm və maarifini yaymaq hədəfilə virtual aləmdə fəaliyyət göstərən tam və kamil bir Quran ensiklopediyasıdır. Bu sayt, müraciət edənlərin Quranla ünsiyyətinin çoxalması və dərinləşməsinə xidmət göstərir. .

Nümayəndəliklər və şöbələr

Virtual Universitetin Nümayəndəlikləri
Əl-Mustafa Beynəlxalq Virtual Universiteti özünəxas olan bacarıq və imkanla Əl-Mustafa Beynəlxalq Universitetinin ali hədəflərinin reallaşması üçün daim müvəffəqiyyətlə addım atmışdır. Bu xüsusda:

Konfrans və vebinarlar

Əl-Mustafa Virtual Universiteti beynəlxalq və məntəqə səviyyəli yaxud milli simpozyum və nəzəriyyə kürsüləri proqramları təşkil edir və başqa mötəbər elmi mərkəzlərin təşkil etdiyi belə proqramlarda iştirak edir. Bu universitetin beynəlxalq elmi strategiyasına əsaslanır. Bu fəaliyyətlər, elmi bəhslərin dərin araşdırılması, elmi dəyirmi masalara diqqət və din-məzhəb dialoqlarının inkişaf etdirilməsi məqsədilə nəzərdə tutulmuşdur.

Canlı yayım

İslam maarifinin yayılması məqsədilə Əxlaq dərslərinin virtual təşkili

Qəbul təqvimi

İndiyədək

Təhsil dövrələri

21

Dərslər

43

Qeydiyyat

5318

Təhsil alan tələbələrin ölkələri

96

Universitet başqa baxışlarda

İslam əxlaqı və mədəniyyətinin virtual aləmdə yayılmasına yaranan şəraiti nəzərdə alaraq, Əl-Mustafa Beynəlxalq Virtual Universitetinin mədəniyyət, əxlaq, islam elmləri və sair sahədəki fürsətdən ən gözəl istifadə edir.

Üzvlük xəbər bülleteni