İnstitutlar

 Quran və hədis institutu iki təhsil pilləsində bakalavr və magistr pillələrində fəaliyyət göstərir. Təhsil dövrələri fars, ərəb, ordu, ingilis dilində təqdim edilir. Hal-hazırda Quran və hədis elmləri fakültəsi bakalavr, Təfsir və Quran elmləri fakültəsi magistr pilləsində təqdim edilir.

* Fars bölümü

Təfsir və Quran elmləri

* Ərəb bölümü

Təfsir və Quran elmləri

Quran və hədis elmləri

 

*Ordu bölümü

Təfsir və Quran elmləri

Quran və hədis elmləri

 

* İngilis bölümü

Təfsir və Quran elmləri

 

Fiqh və maarif institutu iki təhsil pilləsində bakalavr və magistr pillələrində fəaliyyət göstərir. Təhsil dövrələri fars, ərəb, ingilis dilində təqdim edilir. Hal-hazırda İslam fiqhi fakültəsi bakalavr, Ailə fiqhi fakültəsi magistr pilləsində icra edilir.

* Fars bölümü

İslam fiqhi

* Ərəb bölümü

İslam fiqhi

Ailə fiqhi

 

* İngilis bölümü

 İslam fiqhi

 

  Fəlsəfə və kəlam institutu bakalavr pilləsində fəaliyyət göstərir. Təhsil dövrələri fars və ingilis dilində təqdim edilir. Hal-hazırda Fəlsəfə və irfan fakültəsi və Şiəşünaslıq fakültəsi bakalavr pilləsində icra edilir.

 

* Fars bölümü

İslam fəlsəfəsi və irfanı

Şiəşünaslıq

 

* İngilis bölümü

İslam fəlsəfəsi və irfanı

 

  Əxlaq və tərbiyə institutu magistr pilləsində fəaliyyət göstərir. Təhsil dövrələri fars, ərəb, ingilis dilində təqdim edilir. Hal-hazırda Əxlaq fəlsəfəsi fakültəsi və Əməli əxlaq fakültəsi magistr pilləsində icra edilir.

 

* Fars bölümü

Əxlaq fəlsəfəsi

Əməli əxlaq

* Ərəb bölümü

Əxlaq fəlsəfəsi

Əməli əxlaq

 

* İngilis bölümü

Əxlaq fəlsəfəsi

Əməli əxlaq

 

  İslam araşdırmaları institutu üç təhsil pilləsində ilkin bakalavr, bakalavr və magistr pillələrində fəaliyyət göstərir. Təhsil dövrələri: Azərbaycan, türk, fars, ordu, ingilis, fransız dilində təqdim edilir. Hal-hazırda İslam maarifi fakültəsi ilkin bakalavr, İslam maarifi və qadın aradırmaları fakültəsi bakalavr, İslam araşdırmaları fakültəsi magistr pilləsində təqdim edilir.

 

* İngilis bölümü

İslam araşdırmaları

* Fransız bölümü

İslam araşdırmaları

 

* Azərbaycan bölümü

İslam araşdırmaları

İslam maarifi

* Türk dili bölümü

İslam maarifi

 

  Dil və ədəbiyyat institutu iki təhsil pilləsində bakalavr və magistr pillələrində fəaliyyət göstərir. Təhsil dövrələri fars və ərəb dilində təqdim edilir. Hal-hazırda fars, ərəb dilləri qısa müddətli və praktiki kurslar şəklində təqdim edilir.  Fars dili və ədəbiyyatı fakültəsi bakalavr və Fars dili və islam maarifi fakültəsi ilkin bakalavr pilləsində təqdim edilir.

 

 

 * Fars dili bölümü

Fars dili və ədəbiyyatl

Fars dili və islam maarifi

 

 

Bizilmə əlaqə

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

+98 25 32114115

təbliğatçımıza

Şəbəkələr-saytlar

Üzvlük xəbər bülleteni