Report of the scientific meeting on the use of communication approaches in language teaching 1 (2)

Report of the scientific conference on the use of communication approaches to language teaching in teaching Persian literature with a look at the works of Sokhan, Saadi

نشست علمی «استفاده از رویکردهای ارتباطی آموزش زبان در آموزش ادبیات فارسی با نگاهی  به  آثار استاد سخن ، سعدی» در دانشگاه مجازی المصطفی برگزار شد.

به گزارش واحد خبر دانشگاه مجازی المصطفی (ص)، گروه زبان و ادبیات فارسی با همکاری معاونت پژوهش، به مناسبت سالروز بزرگداشت سعدی، نشستی علمی با عنوان «استفاده از رویکردهای ارتباطی آموزش زبان در آموزش ادبیات فارسی با نگاهی به آثار استاد سخن، سعدی» برگزار کرد.

در این نشست علمی آنلاین، آقای رسول ملکیان درباره رویکرد ارتباطی آموزش زبان و چگونگی استفاده از آن در آموزش ادبیات فارسی، به ارائه بحث و نظر پرداخت.

استاد ملکیان در ابتدای نشست به معرفی تاریخچه مختصری از رویکردها و روش‌های آموزش زبان، از رویکرد دستوری تا رویکردهای ادراکی و ارتباطی پرداخت و در ادامه، ضمن بررسی ویژگی‌های رویکرد ارتباطی و روش‌های آموزشی آن ، اصول و مبانی آن‌ها را برشمرد و جزئیاتی را دربارۀ هر یک از این روش‌ها بیان کرد.

به عقیدۀ استاد ملکیان، استفاده از شاخصه‌های رویکرد ارتباطی و روش‌های برساخته از آن مانند روش ارتباطی و روش‌های تکلیف-‌محور و محتوا-محور در حوزه‌ای مانند آموزش ادبیات می‌تواند اهداف آموزش این رشته را تغییر و گسترش داده و روش‌های آموزش آن را با تحول چشمگیری مواجه کند. علاوه‌براین، با تلفیق آموزش ادبیات و آموزش زبان با استفاده از شاخصه‌‌های رویکرد ارتباطی، زمینه‌ای بینارشته‌ای برای آموزش و گسترش زبان و فرهنگ فارسی در میان غیرفارسی‌زبانان شکل می‌گیرد. خود این حوزه می‌تواند محل مطالعه و تحقیق متخصصان و علاقه‌مندان قرار گیرد.

ایشان در پایان نشست به کتاب «گلستان سعدی با رویکرد تکلیف محور» اشاره کرد و به بررسی بخش‌های مختلف این کتاب پرداخت. این کتاب متن آموزشی گلستان سعدی با توجه به شاخصه‌های رویکرد ارتباطی و روش تکلیف-محور است.

علاقه مندان می توانند جهت استفاده از این نشست به لینک آرشیو https://live.mou.ir/pe65ohlxr9tl/

مراجعه کنند.

 

 

Contact us

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
+98 25 32114115

INTRODUCE MOU TO OTHERS

INTRODUCE MOU TO OTHERS