Eğitim Programının Tanıtımı

Sanal Eğitimin Gerekliliği

Bir taraftan örgün eğitimdeki kısıtlamalar ve bu kısıtlamaların gereksinimleri ve diğer taraftan ilgi ve alakalıların ilim ve tekniklere olan ihtiyacı ve teknolojik bilgiler alanında yaşanan hızlı gelişmeler etkili, yaratıcı ve idealin gerçeklik bulduğu eğitimde ileriye dönük yeni eğitsel fırsatlarda eşitliği gerekli kılmıştır. Bu yeni oluşum alanlarından bir tanesi internet aracılığıyla uzaktan eğitimdir (E-Learning). Bu eğitim yönteminde eğitim almak isteyenlerin kabul ve değerlendirilmesi, ders kredi seçimi, derslerin sunulması, öğrenci ve öğretmen arasında soru ve cevap, imtihanlar, eğitim değerlendirilmesi ve eğitim ve araştırma hizmetlerinin sunulması gibi aşamaların tamamı sanal ortamda gerçekleşmekte ve öğrenciler zaman ve mekân kısıtlaması olmaksızın sunulan içeriklere ulaşmaktadırlar. Öğretmen ve müdürler de ellerinde var olan imkânlardan yararlanmak suretiyle öğrencilerin gelişimini kontrol edip değerlendirerek ferdi veya grupsal surette onlar için ders programı hazırlayabilirler.

Eğitim Programları

Bu üniversitede çok değerli muhatapların isteklerine uygun hazırlanan çeşitli eğitim programlarını sizlere tanıtacağız.

A- Üniversite Eğitim Bölümleri:

Bu program çeşitli İslami ve insani ilimler alanında (Kur’an, Hadis, Fıkıh, Hukuk, İslam Kelamı, Felsefe, İrfan, İslami Araştırmalar, Şia’yı Tanıma, Fars Edebiyatı, İslami Ahlak ve Terbiye ve …) hazırlanmış olup çeşitli dillerde sunulmaktadır.

Bölüm

Tanıtım

Önlisans

Bu eğitim bölümü, en az dört yarıyıl uygulanır ve dönem sonunda öğrencilere İran İslam Cumhuriyeti Milli Eğitim ve Teknoloji Bakanlığının resmi önlisans diploması verilir.

Lisans

Bu eğitim dönemi, en az sekiz yarıyıl uygulanır ve dönem sonunda öğrencilere İran İslam Cumhuriyeti Milli Eğitim ve Teknoloji Bakanlığının resmi lisans diploması verilir.

Yüksek Lisans

Bu eğitim dönemi, en az dört yarıyıl uygulanır ve dönem sonunda öğrencilere İran İslam Cumhuriyeti Milli Eğitim ve Teknoloji Bakanlığının resmi yüksek lisans diploması verilir.

Doktora

Sanal doktora döneminin uygulaması için henüz İran İslam Cumhuriyeti Milli Eğitim ve Teknoloji Bakanlığı tarafından izin çıkartılmamıştır. Ancak söz konusu bakanlık tarafından izin alınması durumunda bu üniversitede doktora bölümü de uygulamaya geçecektir.

 

B- Kısa Dönem ve Paket Eğitim

  • Bu tür eğitim programları dünyanın çeşitli yerlerindeki muhatapların ihtiyaç ve ilgilerine uygun çeşitli ve pratik dönemleri kapsayacak şekilde tasarlanıp hazırlanmıştır.
  • Bu tür programın ayrıcalığı konu zenginliği ve işlevselliği ve dönem süresinin kısa olmasıdır.
  • Her dönem sonu üniversitenin resmi diploması verilecektir.

C- Kum ve Necef-i Eşref İlim Havzası Dersleri

El-Mustafa (s.a.a) Üniversitesi muhataplarının temel isteklerinden birisi, muteber Şia ilim havza derslerini öğrenme imkânının hazırlanmasıdır. Sanal üniversite bu bölümü oluşturmakla Kum ve Necef-i Eşref ilim havzasının seçkin üstatlarının derslerini ilgi ve alakalıların ihtiyarına sunmayı hedeflemektedir.

D- Dört Aşamada Havza Eğitim Programı

Bu üniversitenin temel programlarından birisi birinci seviye, ikinci seviye, üçüncü seviye ve dördüncü seviyeyi kapsayacak kalıpta resmi eğitim dönemlerini faaliyete geçirmek olup bütçe ve itibarın temin edilmesi durumunda Allah’ın izniyle uygulanacaktır. Bu dönem El-Mustafa (s.a.a) Üniversitesi öğrencilerine hastır.

E- Fars Dili Eğitimi Dönemi

Üniversitenin son derece cazip ve işlevsel programlarından birisi, uzun tarihi geçmişe sahip ve çok zengin bir dil olan Farsça dilinin ilgi ve alakalılara öğretilmesidir. Bu program üç yarıyılı (9 ay) kapsayacak şekilde tasarlanmış olup öğrenciler bu dönemi başarıyla geride bıraktıktan sonra “Okuma, Konuşma, İşitme ve Yazma” becerilerini elde ederek Fars ve İslam medeniyetinin zengin kaynaklarına bu seçkin dilin mütalaasıyla ulaşabilirler. Keza öğrenciler Farsça dilinin öğrenim aşamasını tamamladıktan sonra İran, Afganistan ve Tacikistan gibi ülkelere gidebilir ve Farsça konuşan yaklaşık 150 milyon insanla rahatlıkla irtibat kurabilirler.  

Bizimle İletişim

Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

+98 25 32114115

Bizi Tanıtın

Bizi Tanıtın

Erişim Linkleri

Bültene Üye Olma