Hakkımızda

Hakkımızda

El-Mustafa (s.a.a) Sanal Üniversitesi ilmi, kültürel ve uluslararası bir kuruluş olup İslami, insani ve sosyal ilimlerin yayılması hedefiyle sanal ortamda yeni teknolojilerden faydalanarak mezhep, ırk, cinsiyet ve coğrafi sınır tanımaksızın bir baştan bir başa dünya insan kitleleri için İslami ve insani ilimlerin öğrenilmesinde eşit fırsatlar tanımasını hazırlamaya önem verir. Hatırlatılan bu hedef doğrultusunda takvalı ve dini değerlere bağlı uzman alimlerin yetiştirilmesi yanında Muhammedi (s.a.a) İslam’ın açıklanıp yayılmasına çalışmakta ve insanların sürekli tertemiz İslami öğretiler, Kur’an ve Ehlibeyt’in (a.s) hidayetiyle tanışmalarına özen göstermektedir.

Konum ve İtibar

Bu üniversite El-Mustafa (s.a.a) Üniversitesi’nin gözetimi altında ve İran İslam Cumhuriyeti Milli Eğitim Araştırma ve Teknoloji Bakanlığının resmi izniyle faaliyet gösterir. Dolayısıyla bu üniversitenin ilmi diploması uluslararası geçerliliğe sahiptir.

Hedefler ve Görevler

İslami ve insani ilimler alanında takvalı ve dini değerlere sahip alimler yetiştirmek;

Sanal ortamda çeşitli dillerde yeniden üretme, çekici ve işlevsel içerikler yayınlama yoluyla bir baştan bir başa dünya insanlarına İslam dini ve Ehlibeyt (a.s) öğretilerini yaymak;

El-Mustafa (s.a.a) Üniversitesinin Örgün Eğitim Bölümünde eğitimini sürdüren öğrenciler sanal ortam eğitimi aracılığıyla öğrenim kolaylığı ve ilmi destek sağlanması.

Bu Üniversitenin Muhatapları

Mezhep ve milliyet gözetme sınırlandırması olmaksızın dünyanın her yerindeki Müslümanlar;

Çeşitli din, kavim ve milliyetlerde İslami kültür ve öğretilere ilgi ve alaka duyan kimseler;

Çeşitli eğitim düzeylerinde (üniversiteli/genel) erkek ve kadınları kapsayacak şekilde toplumun çeşitli kesimleri.

Eğitim Dönemleri:

Bu ilmi eğitim kuruluşu işlevsel çeşitli bölüm ve dönemlerin planlanıp uygulanmasıyla önlisans, lisans ve yüksek lisans eğitim aşamaları ve kısa süreli ve paket eğitim dönemlerinde dünyanın her yerindeki ilgi ve alakalıların ihtiyaç ve beklentilerini temin etmek için çaba ve gayret göstermektedir.

 

El-Mustafa (s.a.a) Sanal Üniversitesi’nin Temel Ayrıcalıkları

Sanal ortamda İslami ve insani bölümde eğitim ve öğretimde on yıldan fazla tecrübe ve parlak geçmişe sahip olması;

Önlisans, lisans ve yüksek lisans eğitim bölümlerinde (Fıkıh, Hukuk, Kur’an ve Hadis, Ahlak ve Terbiye, Felsefe, Kelam ve İrfan, İslami Araştırmalar, Tarih ve Medeniyet, Din ve Mezhepler, Dil ve Edebiyat, İnsani ve Toplumsal İlimler ve… gibi alanlarda çok çeşitli ve kapsayıcı eğitim bölümlerine sahip olması;

Değerli muhatapların ihtiyaçlarıyla uygunluk arz eden kısa ve paket eğitim dönemlerinin sunulması;

Öğretim, eğitim ve ilişkiler alanlarında yeni edimim ve teknolojilerden istifade etmesi;

Muteber ilmi kaynaklara online ulaşma imkanı sağlaması;

Güncel dünya dillerinde öğretim programlarını uygulaması;

Uzman üstatlardan faydalanarak ilmi danışmanlık sunması;

Uluslararası geçerliliğe sahip ilmi diploma sunması.

Eğitim Yöntemi

Sanal üniversitede internet, cep telefonu sistemleri ve interaktif (karşılıklı) kanalıyla eğitim gibi en modern yöntemlerden yararlanılarak uzaktan eğitim hizmeti sunulur. Bu yöntemde kayıt olma, kredi seçme, akademik değerlendirme, eğitim hizmetleri ve araştırma ve kültürel hizmetlerin tamamı mekanize ortamında gerçekleşir. Öğrenciler kendilerine sunulan zengin ve çekici içeriklerden yararlanarak ve tecrübeli ve yaratıcı üstatların kılavuzluğu eşliğinde adım adım ilim ve faziletin en tepe noktalarına yükselip İslam’ın hayat bahşedici ışığında daha iyi bir yaşamı tecrübe ederler.

Fakülteler:

Kur’an ve Hadis Fakültesi

İslami Araştırmalar Fakültesi

Fıkıh ve Hukuk Fakültesi

İslami Eğitim ve Öğretim Fakültesi

Felsefe ve Kelam Fakültesi

Dinler ve Mezhepler Fakültesi

Dil ve Edebiyat Fakültesi

Sosyal Araştırmalar Fakültesi

Coğrafi Konum

Üniversitenin merkez ofisi İran İslam Cumhuriyeti; Mukaddes Kum şehrindedir ve dünyanın çeşitli yerlerinde şube ve temsilcilikleri vardır.



Bizimle İletişim

Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

+98 25 32114115

Bizi Tanıtın

Bizi Tanıtın

Erişim Linkleri

Bültene Üye Olma