Araştırma

 

Araştırma ve müfredat hazırlama idaresi, Araştırma ve müfredat hazırlama, olmak üzere iki bölüm müdüriyeti ve yönetimi altında yer alan El-Mustafa Sanal Üniversitesi idarelerinden birisidir.

 

 

Araştırma ve Üretim Muavinliği Sanal Üniversitenin muavinliklerinden birisi olup araştırma ve üretim içeriği işleri bölümü gibi iki bölümde yönetim ve takip işleri üzerinde durur.

Araştırma Muavinliği eğitim-araştırma ve ilmi içerik üretimi eksenleri gibi El-Mustafa (s.a.a) Üniversitesinin genel hedefleri doğrultusunda girişimde bulunur.

Bu muavinlik içerik üretimi, araştırma işleri ve araştırma hizmetleri ve dijital kütüphane gibi üç idari bölümden oluşmuştur. Araştırma Muavinliği aşağıdaki şu faaliyetleri takip eder:

 1. Ders Müfredatının Hazırlanması

Dil çeşitliliği dikkate alınarak üniversitenin çeşitli bölümlerinin eğitim ve araştırma içerikleri bu bölümde hazırlanır. İçerik hazırlanması uzun süreli ve kısa süreli eğitim içerik üretimi gibi iki bölümü kapsar. Bölümlerin eğitim içeriği öğrenciye sunulmadan önce temel üç adımı takip eder:

 1. A) Metin Hazırlanması

Öğrencilere seçkin eğitim içeriği sunulması amacıyla eğitim metni ilmi gruplar aracılığıyla telif, tedvin, özet veya ilgili bölümlerde profesyonel üstatlardan yararlanılarak tercüme suretinde hazırlanır.

 1. B) Görsel Müfredat

Eğitim ve araştırma içeriğini çok daha kaliteli ve çekici sunup çok daha zenginleştirilmesi doğrultusunda üstatlar üniversite stüdyolarında metinlerin derslerini verirler ve ders çekimleri üzerinde gerekli editler yapıldıktan sonra öğrencilerin hizmetine sunulur.

 1. C) Teknik Üretim

Metin içeriğinin hazırlanması ve üstatlar aracılığıyla stüdyolarda ders anlatımı bittikten sonra son sistem öğretim teknolojilerinden faydalanılarak çeşitli öğretim kalıplarında üretilip öğrencilere sunulur.

 1. Yayımlanmış Ürünler

İlim üretim sisteminin belirleyici özelliklerinden birisi en son ilmi ve araştırısal edinim ve bulguların sunulmasıdır. Buna binaen Sanal Üniversite Araştırma Muavinliği çalışmalarının bir bölümünü bu alana has kılmaya çalışır. Bu konuda üniversite ilmi grupların işbirliğiyle telif, tedvin ve tercüme alanlarında yayınlanan kitap ve makalelere işaret edilebilir.

 1. Yayınlar ve Dergiler

Çeşitli dillerde yayımlanması, aylık şeklinde olması ve İslami yaşam yöntemiyle irtibatlı İslami araştırma ve konuları içermesi gibi seçkin özelliklere sahip olan üniversitenin Pure Life adıyla yayımladığı ilk dergisi üniversite öğrencileri ve diğer araştırmacıların makalelerini yayımlar.

Bu dergi Farsça, Arapça, Orduca, Azerice, İngilizce ve Fransızca dillerinde yayımlanmış olup El-Mustafa’nın (s.a.a) yayınlar sisteminde mevcuttur.

Pure Life dergisinin yayımlanan sayılarını ve El-Mustafa (s.a.a) Üniversitesinin diğer yayınları görmek için El-Mustafa Yayınlarının Tamamı Sistemine müracaat edebilirsiniz.

 1. Oturumlar Seminerler ve Eğitim Öğretim Sınıfları

Üniversite üstat ve öğrencilerinin ilim ve araştırma düzeylerinin yükseltilmesi doğrultusunda profesyonel araştırma eğitim ve öğretim dönemleri tasarlanıp uygulanır. Araştırma ve Üretim Muavinliği farklı dillerde çeşitli dönemler düzenlemiş ve düzenlenen bu dönemlerin arşivini öğrencilerin hizmetine sunmuştur.

 1. İlmi Encümenlikler

Üniversite öğrencilerinin ilmi çalışmalarının derinleştirilmesi amacıyla ilmi encümenlikler kalıbında öğrenci faaliyetleri oluşturulup genişletilmesi görevini araştırma muavinliği üstlenmiştir. Bu doğrultuda aşağıda belirtilen ilmi encümenlikler tesis edilmiştir:

Encümen ismi

İslami Araştırmalar

Kur’an ve Hadis Araştırmaları

Eş-Şeriatü’l İslamiyye

İslami Ahlak ve Eğitim

Grup

İslami Araştırmalar

Kur’an Araştırmaları

Fıkıh ve Hukuk

İslam Ahlakı

Dil

Azerice

Orduca

Arapça

Farsça

Bölüm

Lisans

Lisans

Lisans

Yüksek Lisans

Üye sayısı

34

45

34

16

Encümen müdürü

Şamil Kamil Oğlu

Seyide Zehra Kazımi

Maarifü’l Fazli

Mehdi Hidayeti

Tüzük

6. bülüm, 19. Madde, 37. Bend, 8. hatırlatma

6. bülüm, 19. Madde, 37. Bend, 8. hatırlatma

6. bülüm, 19. Madde, 37. Bend, 8. hatırlatma

6. bülüm, 19. Madde, 37. Bend, 8. hatırlatma

Onaylanma tarihi

1394.03.23

1394.03.05

0394.02.20

1394.03.23

Aracı

Dr. Tevfik Esedof

Dr. Cabir Muhammedi

Dr. Tahsin Bedri

Sayın Muhammed Rıza Serefrazi

 

Hali hazırda var olan encümenliklerin nasıl kurulduğu, encümenliklerle tanışma, encümen üyeliği ve encümenlikle işbirliği konusunda bilgi edinmek için aşağıdaki linke müracaat ediniz:

Link: Özel bir link oluşturduktan link gelecektir.

 1. Sanal Kütüphane

Kitap, ilmi makale ve tezlere ulaşım etkin araştırma ve öğretim faaliyetleri gereksinimlerindendir. El-Mustafa (s.a.a) Sanal Kütüphanesi eğitim ve araştırma kaynaklarına kolay erişim ve aynı şekilde muhatapların ihtiyaçlarının temini amacıyla kurulmuştur.  

El-Mustafa (s.a.a) Üniversitesi Kütüphanesi

 1. İlmi Ortak Çalışmalar (imkan ve istek türü)

Sanal Üniversiteyle ortak işbirliği yapma veya üniversitenin yayınlar bölümüne makalelerin gönderilmesi için aşağıdaki mail adresi yoluyla irtibata geçebilirsiniz:

Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

 1. Konferans ve Görüş Bildirme Kürsüleri

Milli, bölgesel ve uluslararası konferanslar ve keza görüş bildirme kürsülerin düzenlenmesi veya söz konusu faaliyetlerle ortak işbirliği yapılması uluslararası bölümde üniversitenin pratik çalışmalarından olup ilmi konuların, ilmi söyleşilerin ve din ve mezhepsel söyleşilerin derinlik kazanması amacıyla dikkate alınmıştır.  Uluslar Arası Kapasite Tanısı ve Dini Eğitimlerin Geliştirilmesinde Sanal Ortamın Etkisi” (altı dilde) festivallerin düzenlenmesi ve “Şeyh Tusi Festivali”, “İnsani İlimler ve İslam Medeniyeti İlişkileri” ve “Yabancı Öğrenciler İçin Fars Dili Öğretim Kaynaklarının Araştırılması” festivallerine katılmak üniversitenin programları arasında yer alır.

 1. İlmi ve Araştırma Yarışmaları

İlmi ve araştırmaya yönelik çalışmaların yapılması için öğrencilerin teşvik edilmesi ve onların bu doğrultudaki isteklerinin motive edilmesi üniversitenin araştırma faaliyetlerinin en önemlilerinden sayılır. Şimdiye kadar kitap okuma, kitap raporu yazımı, araştırma tasarımı, makale yazımı ve Farsça, Arapça, İngilizce, Orduca ve Azerice dillerinde ilmi ürünlerin eleştirisi Üniversite Araştırma Muavinliğinin gayretleriyle düzenlenmiş veya düzenlenme aşamasındadır.

Dinî Serbest Sorgulama

Uluslararası alanda üniversitenin çalışmaları dikkate alınarak öğrencilerin sorularının cevaplandırılması üniversitenin misyonları arasındadır. Bu doğrultuda çeşitli dillerde soruların cevaplandırılması için öğrenciler, üstatlar ve uzman şahıslar arasında iletişim köprüsü oluşturulmuştur.

Bizimle İletişim

Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

+98 25 32114115

Bizi Tanıtın

Bizi Tanıtın

Erişim Linkleri

Online Chat

x

Bültene Üye Olma