Kültürel Eğitim

El-Mustafa Sanal Üniversitesi kendine özgü eşsiz kapasitesiyle, her daim El-Mustafa (s.a.a) Üniversitesinin yüce hedeflerinin tahakkuku doğrultusunda adım atmıştır. Özelde zaman, mekân, cinsiyet ve mezhep sınırlaması olmaksızın verdiği eğitim bunlardan biridir.

Kültürel ve Eğitim

Kur’an ve Hadis Festivali

Allah Resulü (s.a.a) şöyle buyurmuşlardır: Size çok değerli ve paha biçilmez iki emanet bırakıyorum: Allah’ın Kitabı ve İtretim; Ehlibeyt’im (a.s). Bu ikisi havz-ı Kevser’de ulaşıncaya dek kesinlikle birbirinden ayrılmayacaktır. Kaynak: Kuleyni, Kafi: C.1, s.294.

Tanıtım

El-Mustafa (s.a.a) Uluslararası Kur’an ve Hadis festivali yarışmalar toplamı olup her yıl El-Mustafa Üniversitesi tarafından öğrenciler, üniversite öğrencileri, mezun öğrenciler ve üniversiteye bağlı Kur’an kursu öğrencileri arasında düzenlenen festivaldir. Bu festival muhatap sayısı, muhatapların milliyet çeşitliliği, bölüm alanların çeşitliliği, farklı ülkelerde eş zamanlı olması ve… açılarından benzersiz bir festivaldir.

Şimdiye kadar bu festivalin yirmi birincisi düzenlenmiştir ve yirmi ikincisi 1395 yılında düzenlenecektir.

Hedefler

 • Kur’an-ı Kerim ve tertemiz Ehlibeyt’in (a.s) hayat bahşeden öğretilerinin yayılıp ulaştırılması alt yapısının hazırlanması amacıyla bu öğretilerin tanıtılması;
 • El-Mustafa (s.a.a) öğrencilerinin Kur’an-ı Kerim tilaveti teknik ve becerilerine musallat olmaları;
 • Muhataplar arasında Kur’an, hadis ve dualara ünsiyet ortamının arttırılıp derinleştirilmesi;
 • Uluslararası alanda Kur’an ve hadise yönelik kabiliyetlerin tanıtılıp yeti ve seçkinliklerin keşfedilmesi;
 • Kur’an ve hadis alanında başarılı şahsiyet ve örnek insanların tanıtılıp anılması;
 • Ülkelerde Kur’an ve hadis merkezlerindeki öğrenci ve araştırmacılar arasında ilişkilerin sağlamlaştırılması;
 • El-Mustafa (s.a.a) Üniversitesinin çeşitli bölümlerinde Kur’an ve hadis eğitim ve faaliyetlerinin istikrarlı, hedefli ve daha güçlü hale getirilmesi amacıyla geri bildirim değerlendirilmesinin yapılması.

Festivale Katılanlar

El-Mustafa (s.a.a) Üniversitesi Genel Eğitim Sisteminde (Saja) öğrenci kodu olan öğrenci ve mezunları da kapsayan İranlı ve yabancı öğrenciler bu festivale katılabilirler.

Festival Eksenleri

Bu festival aşağıda sıralanan üç eksende düzenlenir:

 • İnceleme ve Araştırma (Eserler)
 • Tanıtım (Yazılı)
 • Beceri ve hüner (Sözlü)

Sanal Üniversite Öğrencilerinin Kazandığı Dereceler

El-Mustafa (s.a.a) Sanal Üniversitesi öğrencileri bu festivalin 14’cü döneminden şimdiye kadar düzenlenen dönemlerine katılmışlar ve Allah’a hamdolsun her üç eksende de en iyi dereceleri almayı başarmışlardır.

Uluslararası Tuba Tebliğ ve Kültürel Festivali

Tanıtım

Uluslararası Tuba Tebliğ ve Kültür Festivali El-Mustafa öğrenci ve mezun öğrencilerini tebliğ, kültür, beceri ve medya alanlarında tanıtıp eser ve becerilerine değer vererek onların uluslararası düzeyde tebliğ pratiğinin arttırılması doğrultusunda değersel, İslami ve havza eğilimli düzenlenen bir festivaldir.

El-Mustafa (s.a.a) eğitsel sistemi: a) Ahlaki, toplumsal ve siyasi alanlarda nefis tezkiyesi ve nefsi arındırma; b) Ciddi ve etkin eğitim ve araştırıcı zihniyet; c) Kültürel tebliğ ve ulaştırma beceri ve hünerleriyle donatma gibi üç temel unsur üzerinde durur. Söz konusu bu üç temel unsur öğrencilerin “Tuba Festivali” adı altında tebliğe ve beceriye yönelik, kültürel ve sanatsal ürünlerini sunmaları doğrultusunda onlar arasında yapıcı rekabet oluşturulması için paha biçilmez bir fırsatı hazırlamaktadır. Dolayısıyla bu festivale El-Mustafa’nın (s.a.a) önemli etkinliklerinden birisi unvanında bakılması gerekir.

Öğrenci, üstat ve El-Mustafa (s.a.a) Üniversitesi çatısı altındaki herkesin tebliğe yönelik, kültürel ve sanatsal faaliyet ve edinimlerinin ayna ve yansıması olup düzenlendiği tarihten bu yana kültürel ve milliyete dönük encümenler gibi çeşitli kalıplar ve işlevsel, sanatsal ve beceri ve tebliğ eğilimli eğitimler eşliğinde bu faaliyetlerin tamamını himayesi altına alın bu festival saygı değer öğrencilerin beceri, hüner ve tebliğ derecelerini yükseltme alt yapılarını hazırlamıştır.

Hedefler

 1. Öğrencilerin faaliyetleri ve tebliğ, kültür, sanat ve iletişim eserlerinin kalite değerini arttırmak için alt yapı oluşturulması;
 2. Faaliyetlerin ve tebliğ, kültür, hüner ve iletişim ürünlerinin geliştirilip yayılmasını kültür haline getirmek;
 3. Tebliğ, kültür, sanat ve iletişim alanlarında öğrencilerin kapasitelerinin tanınıp yetilerinin keşfedilmesi;
 4. Tebliğ, kültür, sanat ve iletişim alanlarında en iyi yeti ve kabiliyetlerin tanıtılıp saygıyla anılması;
 5. Milletler arasında bilişim ve iletişim alt yapısının oluşturulması ve öğrenciler arasında dini tebliğ ve sanat ağının oluşturulma zemininin arttırılması;
 6. Öğrencilerin tebliğ, kültür, hüner ve iletişim eserleri yoluyla din ve maneviyat mesajını ulaştırma alt yapısının oluşturulması.

Kazanılan Dereceler

El-Mustafa (s.a.a) Sanal Üniversitesi öğrencileri 2013 yılından itibaren bu festivale katılmış ve Allah’a hamdolsun her üç bölümde de seçkin ve kayda değer dereceler elde etmiştir.

İlmi Eğitim Kampları

Tanıtım

Ruhi sevincin arttırılması, kendine güven hissinin güçlendirilmesi, kültürel miraslara aşina olunması, kutsal mekanların ziyaret edilmesi, bazı doğa çekiciliklerinin müşahede edilmesi ve İran İslam Cumhuriyetindeki eğitsel ortamlara daha çok aşina olunması amacıyla El-Mustafa (s.a.a) Sanal Üniversitesi ilmi eğitim kamplarını planlayıp uygular. Bu gezi kamplarında zengin ve çekici eğitsel programlar da sunulur.

İlmi Eğitim Kamplarının Kısaca Tarihi

1392 yılında ilk defa ilgili sorumluların gözetimi altında başarılı ve seçkin öğrencilerin teşvik edilmesi doğrultusunda bu kampların düzenlenmesi kararlaştırılmış ve alınan bu karar sonrası her yıl üniversite bünyesinde bu kamplar düzenlenmiştir.

Online Kültürel-Mezhebi Merasimlerin Düzenlenmesi

İlahi ve mezhebi şiarların yüceltilmesinin önemi, insanın sürekli vaaz ve nasihate olan ihtiyacı, din büyüklerinin övülmüş bir sünnet olan ahlak dersleri ve mezhebi oturumlara tekit etmeleri dikkate alınarak online kültürel-mezhebi merasimler kültürel programların başında yer almıştır.

Online kültürel oturumlar iki temel kısımda gerçekleştirilir:

 1. A) Haftalık ahlak dersleri
 2. B) Çeşitli münasebetlerle düzenlenen merasimler

Haftalık ahlak dersleri

Ahlaksız ve fasit unsurlarla dolup taşan sanal ortam ve toplu iletişim araçlarının yer aldığı ve insanın dünyevi işlerle meşgul olduğu bir dünyada insanın ruhu pas tutmaya duçar olur ve hakikatleri kabullenmesi için hatırlatma ve yeniden cilalanmaya ihtiyaç duyar. Bundan dolayı çeşitli dillerde haftalık ahlak dersleri planlanıp uygulanması gerekir. Ahlak dersleri için her dilde seçkin ve tanınmış üstatlardan yararlanılır.

Çeşitli Münasebetlerle Düzenlenen Merasimler

Genel kanının sanal eğitim ortamının donuk ve ruhsuz olduğu düşüncesinin aksine sanal eğitim ortamı bayram ve vefatlar gibi çeşitli münasebetlerle farklı konuşmacı ve meddahların düzenlediği oturumlar Adobe Connect programı kanalıyla öğrenci ve tüm katılımcılar için planlanıp uygulanır.

Öğrenciler ve dünyanın uzak noktalarındaki dini bahislere ilgi ve alaka duyan kimseler konuşma ve diğer programlardan yararlanmak için belirlenen zamanda bu oturumlara katılırlar.

Keza bu merasimler üniversite öğrencilerinin okuduğu kendi dillerinde icra edilir.

Sanal Kur’an Şehri

Tanıtım

http://quranct.ir adresiyle Sanal Kur’an-ı Kerim Şehri, semavi kitap olan Kur’an’la ve Kur’an’ın yüce öğretileriyle aşina olup bu doğrultuda irtibatı genişletip derinleştirmek isteyen alakadar muhatapların çeşitli ihtiyaçlarına kapsamlı bir cevap unvanını taşır. Sanal Kur’an Şehrinde sizler Kur’an’la alakalı öğreti ve becerileri ve bu doğrultuda gereksinim duyduğunuz şeyleri bulacaksınız.

Sanal Kur’an Şehrinde yeni teknolojilerden yararlanılarak dünyanın her yerindeki ilgi ve alakalıların tamamı ilmi ve bilişsel ihtiyaçlarının tamamını kamil bir şekilde bulabilirler.

Hedefler

“Sanal Kur’an-ı Kerim Şehri” sanal ortamında Kur’an öğretilerinin yaygınlaştırılıp işlevselliğini arttırmak hedefiyle 1390 yılından itibaren Kur’an maarifi alanında onlarca internet sitesi araştırılarak kurulmuştur. Bu site muhataplarının ihtiyaçlarını kamil bir surette gidermek doğrultusunda Kur’an maarifi bütünlüğünde zengin içerikler sunmaya çalışır. Sanal Kur’an Şehri muhatapları Kur’an-î konulara ilgi ve alaka duyan sanal üniversitenin öğrencileridir.

Bu site aşağıda sıralanacak temel üç bölümden ve bu bölümlerle irtibatı olan başka bölümlerden oluşmuştur:

“Kur’an Okulu” adındaki ilk bölümü öğretim dönemleriyle alakalıdır. Bu okul hıfz, kıraat, tefsir, tercüme, kavramlar ve Kuran ilimleri konularını kapsayan dönemlerdir.

Sanal Kur’an Şehrinin ikinci temel bölümü “Kur’an İlimleri ve Maarifi” dir. Bu bölüm gerçekte Kur’an ilimleri, Kur’an maarifleri, kaynaklar, Kur’an bildirileri ve… gibi çok geniş çaplı Kur’an ansiklopedisidir.

Sanal Kur’an Şehrinin üçüncü bölümü teknikler ve beceriler bölümü olup tecvit hakemliği ve güzel okuma öğretimi gibi eğitsel konuları içerir.

Kıraat üstatlarıyla ilgili bölüm Sanal Kur’an Şehrinin en çok muhatabı olan bölümlerden sayılır. Buna ilaveten söyleşi formları da Sanal Kur’an Şehrinin son derece çekici bölümlerindendir.

Sanal Kur’an Şehri Kur’an-î medya ve… gibi başka bölümleri de kapsamaktadır.

Bizimle İletişim

Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

+98 25 32114115

Bizi Tanıtın

Bizi Tanıtın

Erişim Linkleri

Bültene Üye Olma