خارج اصول - آیت الله العظمی شاهرودی - سال تحصیلی 95-94

ثبت نام

موضوعات اصلی: عام و خاص، مفاهیم

موضوعات جلسات: اجمال مخصص و حجیت آن، الفاظ عام و خاص و مصادیق، تخصیص عام و حجیت آن، تنبیهات مخصص مجمل بین متباینین، دوران بین تخصیص و تخصص، مخصص مجمل بین متباینین، مفهوم استثنا، مفهوم شرط، مفهوم غایت، مفهوم وصف، وجوب فحص از مخصص عام

حوزه علمیه قم

جلسه مورخ 94.7.5

خارج اصول - آیت الله العظمی شاهرودی - سال تحصیلی 94-93

ثبت نام

موضوعات اصلی: مفاهیم، نواهی

موضوعات جلسات: تعریف مفهوم، تنبیهات اجتماع امر و نهی ، مفاهیم، مفهوم شرط، مفهوم شرط و ادوات آن، مفهوم شرط و تنبیهات

حوزه علمیه قم

جلسه مورخ 93.7.1

خارج اصول - آیت الله العظمی شاهرودی - سال تحصیلی 93-92

ثبت نام

موضوعات اصلی: فصل ششم، فصل دهم، فصل دوازدهم، فصل نهم، فصل هفتم، فصل یازدهم، مبحث ضد، نواهی

موضوعات جلسات: اجتماع امر ونهی، امر آمر با علم به انتفای شرطش، امر به امر، امر به امر و مقتضای لفظی و اصل عملی، تبعیت قضا از ادا، تعلق اوامر و نواهی به طبایع وافراد، تنبیهات اجتماع امر ونهی، تنبیهات تعارض و تزاحم، ثمرات واجب تخییری، مباحث مقدماتی نواهی، ملاکات اجتماع امر و نهی، موارد امتناع اجتماع امرو نهی، نظریه های اجتماع امرونهی، نواهی ، واجب تخییری، واجب کفایی، واجب مضیق و موسع

حوزه علمیه قم

جلسه مورخ 92.6.30

خارج اصول - آیت الله العظمی شاهرودی - سال تحصیلی 92-91

ثبت نام

موضوعات اصلی: بحث مقدمه واجب و ثمرات آن، ترتب، تعارض و تزاحم ، مبحث ضد و ثمرات آن   

موضوعات جلسات: فصل پنجم، مبحث ضد، مقدمه واجب

حوزه علمیه قم

جلسه مورخ 91.6.25

خارج اصول - آیت الله العظمی شاهرودی - سال تحصیلی 91-90

ثبت نام

موضوعات اصلی: مقدمه واجب، مبحث اجزاء

موضوعات جلسات: اجزاء شرایط و احکام آن، دوران بازگشت قید به هیات یا ماده در بحث مقدمات، مقدمات مفوته، مقدمه موصله، مقدمه واجب، واجب مشروط و مطلق، واجب معلق و منجز، واجب نفسی و غیری

حوزه علمیه قم

جلسه مورخ 90.7.3

خارج اصول - آیت الله العظمی شاهرودی - سال تحصیلی 90-89

ثبت نام

حوزه علمیه قم

جلسه مورخ 89.7.4

خارج اصول - آیت الله العظمی شاهرودی - سال تحصیلی 89-88

ثبت نام

حوزه علمیه قم

جلسه مورخ 88.7.7

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

+98 25 32114115

شبکه ها دسترسی

عضویت در خبرنامه